Szanowni Mieszkańcy.

Przypominamy, że 17 września 2018 roku upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Należności prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe lub na rachunek.

Gminy Dopiewo Nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy - Oddział w Dopiewie) lub w Urzędzie Gminy w Dopiewie za pomocą karty płatniczej.

Data wydarzenia: 
2018-09-17 (Całodzienne)
Budżet 2016