Gołuski, które jeszcze niedawno nie posiadały ani 1 metra kanalizacji sanitarnej, do końca kwietnia 2019 r. będą miały ponad 4,2 km tego typu infrastruktury. Trwa realizacja zadania, obejmującego budowę sieci kanalizacyjnej w Palędziu (1 km) i w Gołuskach (2,4 km i 1,8 km), którego II etap jest już na ukończeniu. Koszt realizacji zadania może wynieść ok. 7,4 mln zł.

Budowę kanalizacji rozpoczęto w marcu 2018 r. od Palędzia. Etap I obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Palędziu na ul. Pogodnej, Słonecznej, Nowej i Pięknej o długości 1,07 km. Koszt wykonania etapu I wyniósł 1,44 mln zł. Gołuski zmieniły się w wielki plac budowy. Na ukończeniu jest obecnie etap II o długości ok. 2,4 km w Gołuskach na ul. Pamiątkowej, Dopiewskiej i Szkolnej. Planowany koszt wykonania tego etapu wyniesie ok. 3,8 mln zł. Wkrótce rozpocznie się etap III – budowa kanalizacji o długości ok. 1,8 km w Gołuskach w ul. Szkolnej, Starowiejskiej, Lubczykowej, Konwaliowej, Kwiatowej, Zielarskiej i Wspólnej. Planowany koszt wykonania tego etapu to ok. 2,15 mln zł.

Ponadto,  wraz z siecią, zostaną wykonane przyłącza do każdej działki usytuowanej przy ulicach, w których poprowadzona zostanie kanalizacja, co umożliwi przyłączenie się mieszkańców do sieci. Planuje się  wykonanie 350 przyłączy.

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Palędziu na ul. Pogodna, Słoneczna, Nowa, Piękna i w Gołuskach  na ul. Pamiątkowa, Dopiewska, Szkolna, Starowiejska, Lubczykowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Zielarska, Wspólna”.

Sławomir Skrzypczak, Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie
Arch. ZUK Dopiewo