Urząd Stanu Cywilnego w Dopiewie, uprzejmie prosi pary małżeńskie obchodzące w 2019 r.  jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dopiewie w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie odznaczeń i zorganizowania uroczystości ich wręczenia.

W związku z dniem wejściem w życie ustawy, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, z 25 maja 2018 r., Urząd Stanu Cywilnego informuje, że nie ma uprawnień, by skierować do Państwa pisemne zapytanie, dotyczące wyrażenia przez Państwa zgody na wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobiście do USC, nie zostaną ujęci w zbiorowym  wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Dopiewie znajduje się przy ul. Wyzwolenia 24 -  BUDYNEK B, pokój 2,  tel. (61) 89 06 429 lub 89 06 428. Urząd Stanu Cywilnego w Dopiewie obsługuje klientów w poniedziałki w godz. 9:00-17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Grażyna Grześkowiak, Kierownik USC Dopiewo