Już niedługo mieszkańcy Więckowic będą mogli odpocząć i poznać odrobinę historii nad nowo zagospodarowanym stawem w Więckowicach. Powstało centrum integracji ludności. To połączenie strefy wypoczynku ze strefą historyczną. Koszt inwestycji ok. 282 tys. zł. Uroczysta inauguracja odbędzie się 11 listopada w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpocznie ją msza św. o 11:30.


O inwestycji

Na strefę wypoczynku składa się:  uporządkowany i uregulowany staw, na którym znajduje się pomost pływający z balustradą, utwardzony plac z wiatą, stołami i ławami, chodniki z  ustawionymi wzdłuż nich, stoły do gry w szachy i „Chińczyka”, urządzenia placu zabaw.

Strefę historyczną tworzy „zagajnik edukacyjny” i pomnik wykonany z bloku granitowego z mosiężną tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolski z Więckowic. Pomnik  usytuowany jest na podeście obłożonym płytami granitowymi, z których na jednej widnieje napis „Powstańcom Wielkopolski cześć i chwała”. W skład tej strefy wchodzi też 9 aluminiowych tablic ścieżki edukacyjnej – znajdują się na nich treści historyczne. Tablice przybliżają Marszałka J. Piłsudskiego, gen. S. Taczaka, gen. J. Dowbor-Muśnickiego, ppłk. A. Kopę oraz krótkie wzmianki na temat Powstania Wielkopolskiego, zdobycia Ławicy, bitwy o Wolsztyn, walki o Zbąszyn i wspomnieniom mieszkańców Więckowic o Powstaniu.

Teren został ogrodzony, wykonano ciągi komunikacyjne, oświetlenie i nasadzono rośliny, przede wszystkim zimozielone. Wykonawcą robót jest firma z Dąbrowy P.P.U.H. „CARO” Sortownia Żwiru.


Więckowice się zmieniają

Anna Kwaśnik, sołtys Więckowic i radna Gminy Dopiewo: - Staram się od 2014 r. brać udział w konkursach, które dają szansę na pozyskanie środków na realizację projektów, które wpływają na poprawę estetyki naszego sołectwa. W ramach PROW powstały dwie wiaty i ławki na boisku. Dzięki udziałowi w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” plac zabaw zyskał linearium, a boisko piłkochwyty i wielofunkcyjną „Platformę 4 w 1”. Postawiliśmy też stojaki na rowery, zorganizowaliśmy miejsce ogniskowe i zakupiliśmy nagłośnienie. Wyróżnienie przyznał nam Urząd Marszałkowski,  jesteśmy stawiani jako przykład „Aktywnej Wsi”, a to cieszy. Pomysł na zagospodarowanie terenu przy stawie narodził się w Radzie Sołeckiej. Efekt prac mnie zadowala. Jak spojrzymy na zdjęcie sprzed kilku lat, widać różnicę. Zmieniła się estetyka i funkcjonalność. Teraz miło tu przebywać.  Mam nadzieję, że miejsce to  będzie dobrze służyło mieszkańcom. Działkę tę Gmina Dopiewo pozyskała od Agencji Nieruchomości Rolnych. Warunkiem  jej przekazania Gminie było przeznaczenie jej na cele edukacyjne. Zależało nam także na funkcji rekreacyjnej, bo taki charakter staraliśmy się mu wcześniej nadawać. Inspiracją była 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przypadająca w tym roku. Wiedzieliśmy, że z Więckowic pochodziło 14 powstańców, znamy ich nazwiska. Wcześniej imię Powstańców Wielkopolskich otrzymała też szkoła w Więckowicach. Postanowiliśmy więc zrealizować funkcję edukacyjną organizując miejsce pamięci w postaci pomnika i ścieżki edukacyjnej. Myślę, że udało nam się połączyć historię z rekreacją. Jest pomost, ławki, chodniki.

Aleksandra Rutyna, Adam Mendrala

fot. Michał Juskowiak, Beata Spychała