Jesienna aura nie sprzyja kierowcom i pieszym. Coraz krótsze dni, mało słońca, mgły i opady, w takich warunkach widoczność na drodze drastycznie spada.

Na terenie gminy Dopiewo jest wiele dróg przy których nie ma jeszcze chodników. W tej sytuacji osoby poruszające się pieszo powinny szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Najważniejsza zasada to „być widocznym na drodze”. Jak możemy to zrobić?

Odpowiedź jest prosta, należy nosić kamizelkę odblaskową. Odblaski zdecydowanie poprawiają widoczność pieszego. Dzięki temu kierowca zyskuje więcej czasu na bezpieczne ominięcie ludzi poruszających się drogą.

Warto również zapoznać się z kilkoma zasadami zawartymi w Prawie o ruchu drogowym.  

1.  Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2.  Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
3.  Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
4.  Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
4a.  Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
5.  Przepisów ust. 1- 4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
 
Życie mamy tylko jedno więc dbajmy o nie.

Komendant Straży Gminnej w Dopiewie
Jacek Olejniczak