Gmina Dopiewo sprzedaje 4 działki budowlane, położone w atrakcyjnych lokalizacjach w Zakrzewie, o powierzchni 1040 m2. Cena za 1 m2 wynosi 200 zł + VAT. Zapraszamy do udziału w przetargach. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 103, Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c.

Szczegóły podaje Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dopiewo.

  • 4 działki w Zakrzewie, o nr geodezyjnych 360, 361, 366, 367, w rejonie ulic Portugalskiej i Irlandzkiej.

Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działki nr 360, 361, 366, 367, położone są na terenie  oznaczonym symbolem 2MN, przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wadium w wysokości 10% wartości należy wpłacać do dnia 23 listopada 2018 r na konto Urzędu Gminy SBL w Poznaniu Oddział w Dopiewie 11 9043 1012 3012 0025 9105 0102 ( z zaznaczeniem na przekazie nr działki oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu)

W odnalezieniu działki na mapie z pomocą przyjdzie interaktywna mapa pod adresem dopiewo.e-mapa.net

Microsoft Office document icon Zarządzenie o ogłoszeniu

Microsoft Office document icon Załącznik do ogłoszenia

 

Data wydarzenia: 
2018-11-27 09:00