Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wszczęcia postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska, dostępne jest do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z informacjami podanymi w obwieszczeniu, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie od 25.10.2018 r. do 23.11.2018 r. (w formie ustnej lub pisemnej) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z siedzibą w Poznaniu.

 

400 kV