Jak ten czas szybko biegnie. Niedawno życzyłem Państwu udanych wakacji i ani się spostrzegliśmy, jak dobiegły do końca. Większość z nas ma już urlop za sobą. Nieliczni pakują walizki, by udać się na zasłużony wypoczynek.

Za chwilę rozpocznie się rok szkolny. Choć rekordowe upały za oknem sugerują nam byśmy uwierzyli w nieśmiertelność lata, wkrótce przyjdą chłodniejsze noce, które rozkręcą sezon grzewczy. Gmina Dopiewo stara się dbać o ekologię. Przede wszystkim poprzez działania trwałe. Sadzimy drzewa – tylko w tym roku posadziliśmy na terenie Gminy Dopiewo 600 drzew i 900 krzewów. Uruchomiliśmy, po raz pierwszy w Gminie Dopiewo, program wspierający wymianę  przestarzałych systemów ogrzewania na systemy nowoczesne, proekologiczne - przyjazne dla środowiska.

Na ten pilotażowy projekt przeznaczyliśmy 250 tys. zł. Zgłosiło się do nas 77 mieszkańców z niemal wszystkich sołectw Gminy Dopiewo, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w tym programie. W tej chwili trwa wymiana kotłów węglowych na ekologiczne i rozliczanie dotacji wynikających z zawartych umów z Gminą Dopiewo. Zdajemy sobie sprawę, że skala potrzeb jest duża, dlatego chciałbym, by Gmina Dopiewo nadal wspierała tych, którzy myślą pozytywnie o środowisku, bo takie myślenie służy zdrowiu nas wszystkich.

Nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze ograniczają emisję pyłów zawieszonych. Program pilotażowy powoduje, że do atmosfery trafi o 2 tony pyłów zawieszonych mniej w ciągu roku. To uświadamia nam, że warto podejmować działania i sukcesywnie, krok po kroku, zmieniać nasze nastawienie i wyposażenie domostw. Nie bez przyczyny mówi się, że kropla drąży skałę.

Spośród działań inwestycyjnych, których efektem ma być zmniejszenie emisji pyłów przez mieszkańców Gminy Dopiewo są zintegrowane węzły przesiadkowe w Palędziu i Dopiewie oraz udział w Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Miliony zainwestowane w tę infrastrukturę mają zachęcić nas do korzystania z transportu zbiorowego, który ma stać się konkurencyjną alternatywą przemieszczania się, dającą nam korzyści w postaci oszczędności czasu i pieniędzy, a  także zmniejszyć liczbę źródeł emitujących  dwutlenek węgla. Samochody pozostawione na parkingach przesiadkowych na rzecz kolei, lub w garażach na rzecz rowerów albo busów i dalej kolei są rozwiązaniem wynikającym z myślenia o środowisku. 

Wykonując w ostatnich latach inwestycje w oświetlenie uliczne, wykorzystujemy technologię LED. Wymieniamy oświetlenie tradycyjne na LED-owe na słupach, których właścicielem jest Gmina Dopiewo i śledzimy  możliwości udziału w konkursach, dających możliwość pozyskania środków na takie modernizacje.

Od wielu lat prowadzimy też akcje, mające na celu zmianę świadomości mieszkańców  Gminy Dopiewo - tych najmłodszych, ale i starszych. Każdy z nas może być eko - zorientowanym: palić dobrej jakości węglem i wysezonowanym drewnem, nie wrzucać do pieca odpadów, w tym papieru z farbą drukarską, czy desek pokrytych lakierem. Warto rozsądnie, z głową, używać urządzeń elektrycznych, korzystać z wyłączników, a zużyty sprzęt wymieniać na taki z dobrą klasą energetyczną.

Adrian Napierała Wójt Gminy Dopiewo

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała