Niedawno jeden z mieszkańców naszej Gminy zadał mi pytanie: Dlaczego na terenie Gminy Dopiewo nie ma np. liceum, lub innej szkoły ponadpodstawowej? Odpowiedź jest prosta. Zadanie edukacji ponadpodstawowej jest realizowane przede wszystkim przez władze powiatowe. Wynika to z podziału realizacji zadań między poszczególne szczeble samorządu. Zasadność lokalizacji placówki, która nauczałaby na poziomie średnim, w Gminie Dopiewo analizowaliśmy kiedyś wspólnie z Powiatem Poznańskim. Jest kilka powodów dla których szkoła ponadpodstawowa w naszej gminie nie powstaje.
 

Mimo że Gmina Dopiewo nie prowadzi szkół średnich, oświata pochłania lwią część naszego gminnego budżetu, bo ponad 30%. Zbudowanie szkoły ponadpodstawowej w naszej Gminie nie jest dziś uzasadnione. Brakuje u nas bazy lokalowej, którą można by łatwo zaadaptować i przeznaczyć na taką szkołę, ale przede wszystkim brakuje chętnych.

Do liceów, zgodnie z przeprowadzonymi w zeszłym roku badaniami uczniów dopiewskich szkół, wybiera się 2/3 absolwentów gminnych placówek oświatowych. Poznańskie licea oferują wystarczającą ilość miejsc. Szkoły poznańskie cieszą się większą renomą od szkół zlokalizowanych w miejscowościach podpoznańskich. Ta uwaga dotyczy i liceów, ale i szkół branżowych, które poza stolicą regionu sprawdzają się jedynie tam, gdzie zlokalizowane są fabryki współpracujące z samorządem przy utrzymaniu takich placówek, np. jako przyszli pracodawcy.

Uczniowie z największych miejscowości Gminy, czyli Skórzewa i Dąbrówki, dzięki m. in bliskości stolicy Wielkopolski i bardzo dobrej z nią komunikacji, wolą korzystać z oferty szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w Poznaniu. Liczba młodzieży z Gminy Dopiewo, chętnej do nauki w gminnej szkole średniej, byłaby niewystarczająca. Trudno byłoby pozyskać do takiej szkoły uczniów z Gmin ościennych. Nie bez znaczenia jest tu koncentryczny układ komunikacji w Aglomeracji Poznańskiej, którą łatwiej dojechać do Poznania i wrócić do domu ze szkoły zlokalizowanej w stolicy Wielkopolski.

Nie wykluczamy, że w przyszłości, jeśli wraz z rozwojem naszej Gminy, pojawią się potrzeby i wystąpią sprzyjające im zmiany, taka placówka będzie miał a rację bytu. Póki co, staramy się w Gminie Dopiewo jak najlepiej realizować zadania oświatowe, za które samorząd gminny jest odpowiedzialny. Zadania tego nie ułatwiają: ciągły przyrost liczby mieszkańców, niedostateczne finansowanie oświaty przez rząd, a także zawirowania związane z reformą oświatową.

Ważnym zagadnieniem w Gminie Dopiewo jest przygotowanie komfortowych warunków nauczania dla rosnącej liczby przedszkolaków i  uczniów. Dynamikę  przyrostu dobrze widać, analizując dane statystyczne z kilku minionych lat. Dla przykładu w 2012 r. do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Dopiewo uczęszczało 1053 dzieci (w tym do publicznych placówek - 819). Od września 2018 r. dzieci tych będzie niemal 2 razy tyle, bo około 1900 (w tym w publicznych placówkach - 1570). Z kolei do szkół gminnych w 2012 r. - do 95 klas uczęszczało 1866 uczniów, a w 2018 r. będzie w 141 klasach około 2920 uczniów. Wzrost widać gołym okiem.

Tak duże zmiany powodują konieczność ciągłej rozbudowy bazy oświatowej. Dlatego też w tym roku przygotowaliśmy w publicznych przedszkolach dodatkowych 100 miejsc. Dla szkół w Konarzewie i Dąbrowie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę sal gimnastycznych, wraz z salami lekcyjnymi i w najbliższym czasie będziemy wybierać wykonawców tych przedsięwzięć budowlanych.   

Oprócz infrastruktury nie tracimy z pola widzenia jakości edukacji, o czym pisaliśmy już wielokrotnie na łamach „Czasu Dopiewa”. Zdajemy sobie sprawę, że od wyników nauczania w szkołach podstawowych, zaszczepienia odpowiednich nawyków i postaw wśród uczniów, zależy ich dalszy rozwój. Decyduje on o dostaniu się do wymarzonej szkoły średniej, ma  wpływ na postępy w nauce na kolejnych poziomach edukacji, pośrednio więc także na wynik matury i dostanie się na studia.

Co roku, gdy kwitną kasztany, sięgam pamięcią do własnych wspomnień z okresu matury. Z perspektywy minionych lat egzamin dojrzałości nie budzi u mnie już takich emocji, jak wtedy, gdy czekałem na wynik – życie przynosi kolejne egzaminy, wyzwania i emocje.

W związku z długim oczekiwaniem na ogłoszenie wyników matur, życzę wszystkim maturzystom spokoju i cierpliwości, a także satysfakcji z rezultatów i realizacji marzeń, dotyczących rozwoju naukowego i zawodowego.

Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo

 

Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo