Dla większości z nas urlop to jeden z najbardziej oczekiwanych okresów w roku. Cześć z Państwa za chwilę się na niego wybierze, inni mają go wciąż przed sobą, ale nawet najlepszy urlop kiedyś się skończy. Sporą część lata i wakacji mieszkańcy Gminy Dopiewo spędzają na teranie naszej Gminy. Staramy się pomóc Państwu spędzić pozostałą część wakacji w Gminie jak najlepiej. Tradycyjnie propozycje wakacyjne przygotowują nasze gminne jednostki: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (www.gosir.dopiewo.pl) i z Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury (www.bibldop.pl).

Poza tym warto w wakacje lepiej poznać Gminę, w której się mieszka. Można  wsiąść na rower i wybrać się na przykład na Owocową Plażę w Zborowie nad Jeziorem Niepruszewskim. Można odwiedzić kompleks leśny, rozciągający się między Zakrzewem, Palędziem, Dąbrówką i Dopiewcem. Można podjechać do Żarnowca, gdzie u zbiegu trzech Gmin: Stęszewa, Dopiewa i Buku znajduje się jedyne w Wielkopolsce naturalne źródełko. Zachęcam do aktywnego wypoczynku podczas wakacji w Gminie, do odkrywania jej walorów związanych z przyrodą, tradycją i historią.

Wypoczynkowi w Gminie i  poznawaniu sąsiadów służą letnie plenery. Ostatnio było ich u nas całkiem sporo: festyny sołeckie, zawody, pikniki, zabawy. Zachętą do uczestnictwa w nich w przyszłości niech będą relacje, których w tym numerze „Czasu Dopiewa” nie brakuje. Warto śledzić kalendarz imprez i wybrać coś dla siebie spośród tego, co Gmina Dopiewo i jej jednostki oferują. Już dziś zapraszam Państwa na „Gminne Dożynki”, które odbędą się w Dopiewie w ostatnią niedzielę wakacji - 2 września. Szczegóły podamy wkrótce na stronie internetowej Gminy Dopiewo (www.dopiewo.pl) i w sierpniowym „Czasie Dopiewa”. Polecam obrzęd ludowy i koncert tańców, który w tym roku przedstawi Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” - w szerokim, kilkudziesięcioosobowym składzie. Amatorów rozrywki przy dźwiękach disco polo z pewnością ucieszy fakt, że wieczór  uświetnią zespoły: „Power Play” i „Classic”.

Czerpmy z uroków lata tyle, ile się da. W okresie wakacyjnym wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z gminnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, która pozostaje do dyspozycji dzieci, młodzieży i dorosłych. W wakacje ogólnodostępne są boiska szkolne oraz gminne place zabaw. Oprócz tego zdecydowanie bardziej dostępne są w wakacje niż podczas roku szkolnego obydwa gminne Orliki - mieszczące się na terenie naszej Gminy: w Dopiewie i w Skórzewie, które w znikomej części są wykorzystywane teraz przez zorganizowane grupy. Orliki są ogólnodostępne od godz. 9:00. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie GOSiR lub bezpośrednio od menadżera sportu GOSiR. (gosir.dopiewo.pl/kontakt). Uczniowie naszych szkół podstawowych korzystają z oferty obozów dofinansowywanych przez Gminę Dopiewo. Czynne są gminne przedszkola, w których zapewniamy dzieciom opiekę.

Gmina Dopiewo rozwija sukcesywnie infrastrukturę rekreacyjno-sportową. Wraz z napływem mieszkańców, pojawiają się nowe potrzeby. Obecnie mamy 21 gminnych placów zabaw, 10 szkolnych placów zabaw i boiska zewnętrzne w każdym sołectwie. W ostatnich 2 latach zostało wybudowane nowe boiska szkolne przy SP 1 w Skórzewie, SP w Dopiewcu i SP Dąbrówka. Niedawno zmodernizowane zostały boiska w Gołuskach i w Trzcielinie. Systematycznie doposażamy i wymieniamy stare urządzenia na nowe na istniejących placach zabaw – przykładem może być plac zabaw w Skórzewie przy ul. Szkolnej.  Podobnie rzecz się ma z siłowniami zewnętrznymi. W zeszłym roku na boisku sołeckim w Palędziu powstała nowa siłownia, która w tym roku wzbogaci się o urządzenia dla seniorów, zakupione ze środków, które pozyskaliśmy z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś – edycja VIII”. W roku bieżącym ustawione zostały nowe urządzenia siłowni w Dąbrowie przy ul. Sadowej.

Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej cieszy większość z mieszkańców. Niestety zdarza się w niektórych lokalizacjach, że mieszkańcy domów sąsiadujących z takimi obiektami użyteczności społecznej nie życzą sobie, by obiekty wybudowane przez Gminę Dopiewo dla mieszkańców, zgodnie z prawem i dokumentacją planistyczną w Gminie Dopiewo były ogólnodostępne. Protestują, domagając się w sądzie  ograniczenia dostępności do infrastruktury, a nawet rekompensaty za utratę wartości nieruchomości i inne szkody. Przykładem może być nowe boisko szkolne przy SP w Dąbrówce na ul. Malinowej, którego powstanie na terenie szkolnym w związku z rozwojem miejscowości, potrzebami i koniecznością rozbudowy infrastruktury szkolnej nikogo nie powinno dziwić.

Projektowanie nowych przestrzeni rekreacyjno-sportowych jest dla Urzędu Gminy Dopiewo nie lada wyzwaniem. Nie chodzi tutaj o złożoność techniczną czy formalno-prawną, ale raczej o złożoność w materii godzenia międzyludzkich interesów. Musimy łączyć potrzeby i oczekiwania korzystających z infrastruktury z prawami mieszkańców okolicznych domostw do spokoju. W interesie tych, którzy chcą w pełni wykorzystywać infrastrukturę gminną powinno leżeć unikanie konfliktów. Przestrzegajmy zasad współżycia społecznego i użytkujmy obiekty zgodnie z ich regulaminami. Zaspakajając własne potrzeby, wykażmy zrozumienie dla potrzeb drugiej strony. Oczywiście wszelkie przejawy zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego  proszę zgłaszać na Policję lub do Straży Gminnej w Dopiewie.

Życzę wszystkim Państwu spędzenia lata odpoczynku, aktywności i satysfakcji.

Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo 

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała