Przez ostatnie cztery lata czas w samorządzie Gminy Dopiewo płynął szybko i intensywnie. Uważam, że został dobrze wykorzystany, zrealizowaliśmy postawione sobie zadania. Kadencja 2014-2018 właśnie się kończy. Następny numer „Czasu Dopiewa” ukaże się już w nowej kadencji.

Te cztery lata były dla mnie wyjątkowym doświadczeniem. Przekonałem się, że samorząd jest  interesującą, ale i wymagającą częścią życia społecznego. Bycie Wójtem to nie tylko przywilej. To przede wszystkim wyzwanie, służba społeczna, misja. Wymaga intensywnej pracy, bez patrzenia na zegarek, na dzień tygodnia, sprawdzania kalendarza niedziel handlowych.

W wypełnianiu funkcji powierzonej mi przez mieszkańców przydało się 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu Zakładem Usług Komunalnych. Poznałem wówczas gruntownie teren całej Gminy Dopiewo, jej szanse rozwojowe, problemy mieszkańców. Ze względu na specyfikę tej spółki uczestniczyłem też w życiu samorządu. Pełniąc funkcję jej prezesa – nauczyłem się naszej Gminy. Zaprocentowało to po podjęciu pracy w samorządzie. Byłem gotowy na wejście do Urzędu Gminy Dopiewo jako Wójt, długa adaptacja nie była konieczna. Mogłem szybko poświęcić się pracy dla mieszkańców. Muszę przyznać, że pochłonęła mnie ona bez reszty.

W samorządzie mamy do czynienia z innym rodzajem zarządzania niż w gospodarce, czy biznesie, nie jest on dokładnie sprofilowany. Tu nie wytwarza się określonego produktu i nie sprzedaje konkretnej myśli. Trzeba być aktywnym na wielu płaszczyznach - rozwiązuje się problemy społecznie, dotyczące różnych dziedzin życia, wymagające szerokiego spojrzenia. Pozyskane w ten sposób doświadczenia stanowią kapitał wyjątkowy, nie do zdobycia w inny sposób.

Spośród wszystkich działań samorządu, najbardziej widoczne i odczuwalne dla mieszkańców są inwestycje. Na długo zmieniają nasze otoczenie, decydują o jego funkcjonalności i komforcie życia. Przez cztery lata na poprawę lub budowę gminnej infrastruktury wydaliśmy ponad 131 mln zł. To spore przyspieszenie, bo w poprzedniej kadencji wydatki inwestycje wyniosły ok. 88 mln zł. Cenię sobie takie działanie, ale samorząd to znacznie więcej. To także planowanie przestrzenne, przygotowywanie dokumentacji, także tej umożliwiającej inwestycje. To także ochrona środowiska, w tym sadzenie drzew, krzewów, organizacja terenów zielonych służących odpoczynkowi, ale i ograniczających oddziaływanie smogu.

Zarządzanie samorządem wymaga skupienia uwagi także na szeroko pojętej oświacie, pomocy społecznej, kulturze i sporcie. Sfery te są u nas szczególnie ważne, wszak każdego roku przybywa nam ponad tysiąc mieszkańców.

Zadaniem Wójta jest także współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Dla rozwoju Gminy ważne są kontakty z samorządem powiatowym, wojewódzkim, z administracją państwową, z  wieloma agendami, instytucjami i organizacjami. Polega to na szukaniu i znajdowaniu rozwiązań i kompromisów. Dialog z mieszkańcami i przedsiębiorcami trwa nieustannie.

Konieczny jest też konsensus wewnątrz samorządu, bo bez porozumienia między organami gminnymi, czyli Wójtem i Radą Gminy nie wypracujemy kierunków rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Choć radni mieszkają w różnych miejscowościach, mają odmienne poglądy i różne doświadczenia zawodowe, to przez cztery lata udawało nam się dojść do porozumienia. Potrafili myśleć w kategoriach sukcesu całej Gminy, a nie jej części. Dostrzegali punkty widzenia pozostałych radnych, respektowali potrzeby wszystkich miejscowości. Zgoda ponad różnicami nie była u nas pustym sloganem. Dzięki temu rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową przy ul. Malinowej w Dąbrówce, a dziś budujemy kanalizację w małych Gołuskach.

Rozumienie samorządu jest możliwe wówczas, gdy tworzą go ludzie ukierunkowani na wspólny sukces. Tylko wtedy korzyści płynące z istoty i funkcji samorządu, opartego na społeczeństwie obywatelskim i demokracji, mogą być urzeczywistniane, z myślą o całej wspólnocie, jaką jest Gmina.

Zachęcam Państwa do udziału w wyborach samorządowych, swoistym Święcie Demokracji. Wybory te, jak żadne inne, decydują o tym, jak będzie zmieniało się nasze najbliższe otoczenie, czy samorząd będzie potrafił wypracowywać porozumienie i podejmować wysiłki służące mieszkańcom i czy odpowie na wyzwanie czekające na nas w najbliższych pięciu latach. Pamiętajmy, że głosowanie jest przejawem odpowiedzialności obywatelskiej.

Adrian Napierała Wójt Gminy Dopiewo

Wójt Gminy Dopiewo