Kto jest Dopiewskim Filarem? Od dziś zachęcamy mieszkańców do typowania kandydatów do tytułu „Dopiewski Filar 2019”. To trzecia edycja konkursu. Spośród zgłoszeń kapituła wyłoni laureatów. Nagroda „Dopiewski FILAR” ma charakter honorowy. Została ustanowiona przez Wójta Gminy Dopiewo w 2017 roku. Jej celem jest wyróżnienie osób, które wyróżniają się działalnością, dorobkiem i osiągnięciami, przyczyniając się do: integracji środowisk lub sławienia dobrego imienia Gminy Dopiewo, a także swoją postawą, przedsięwzięciami i aktywnością mogą być dla innych wzorem, przykładem, oparciem.

Nagroda „Dopiewski FILAR” przyznawana jest w 3 kategoriach: Animator, Ambasador i Super - Filar.

 • w kategorii „Animator” – za prowadzenie działalności na rzecz integracji różnych środowisk, działalność społeczną i organizatorską na terenie Gminy Dopiewo w różnych jej wymiarach
 • w kategorii „Ambasador” – za upowszechnianie i promocję dobrego imienia Gminy Dopiewo poza jej granicami poprzez własny dorobek i osiągnięcia w różnych dziedzinach
 • w kategorii „Super - Filar” – za całokształt działalności na różnych polach aktywności i dawanie dobrego przykładu.
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać do 31 grudnia 2018 r. do godz. 15:30:
 • osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Dopiewo,
 • osoby prawne posiadające siedzibę na terenie Gminy Dopiewo,
 • przedstawiciele biznesu Gminy Dopiewo,
 • instytucje i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Dopiewo,
 • grupy nieformalne działające na terenie Gminy Dopiewo,
 • członkowie Kapituły Konkursu.

Trzeba wypełnić „Formularz zgłoszenia kandydata do konkursu Dopiewski FILAR” oraz Klauzulę RODO (zgłaszający i kandydat) a następnie: dostarczyć je w terminie do 31 grudnia br. do Urzędu Gminy Dopiewo, ul.Leśna 1c, 62-070 Dopiewo:

 • przynieść do Biura Podawczego w UG Dopiewo w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Dopiewski FILAR 2018”
 • wysłać pocztą pod adres UG Dopiewo w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Dopiewski FILAR 2018”
 • e-mailem pod adres: konkurs@dopiewo.pl - z dopiskiem w tytule e-maila: „Dopiewski FILAR 2018” (czytelny skan lub zdjęcia wypełnionego formularza z uzupełnieniami i podpisami)

Wręczenie nagród odbywa się na uroczystej gali, podczas „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo”.

PDF icon Formularz Filary 2018

PDF icon Regulamin Filary 2018

PDF icon Klauzula RODO Filary

Laureaci poprzednich edycji

„Dopiewskimi Filarami” w 2018 roku zostali:

 • w kategorii „super filar” - Józef Brandenburg, biegacz z Dopiewa,
 • w kategorii „animator” - ks. Krzysztof Różański, proboszcz parafii w Konarzewie,
 • w kategorii „ambasador” - Aldona Latosik, poetka z Zakrzewa,

„Dopiewskimi Filarami” w 2017 roku zostali:

 • w kategorii „super-filar” Henryk Walenciak, działacz ruchu rolniczego 
 • w kategorii „animator” - ks. Karol Górawski, proboszcz parafii w Dąbrówce,
 • w kategorii „ambasador” - Grzegorz Tomczak – poeta, bard i kabareciarz z Dopiewa.

Kto zostanie „Dopiewskim Filarem” w tej edycji? Zadecydują mieszkańcy.

Data wydarzenia: 
2018-12-31 15:30