Konkurs ofert na 2019 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2019 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - sprawdź w Biuletynie Informacji Publicznej

Termin składania ofert: do 19 grudnia 2018 r. do godz. 15:30

 

Data wydarzenia: 
2018-12-19 15:30
ngo