Rada Gminy informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek obrad:

  1. Wypracowanie planu pracy na 2019 rok.
  2. Opinia w sprawie petycji mieszkańców ul. Leszczynowej, Kasztanowej, Kalinowej, Świerkowej, Modrzewiowej i Cisowej w Dąbrówce w sprawie zamknięcia drogi przebiegającej wzdłuż ul. Leszczynowej oraz petycji mieszkańców ulic Cisowej i przyległych wyrażającej sprzeciw ww. propozycji.

 

Data wydarzenia: 
2018-12-11 15:00
Komisje