Rada Gminy informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo. DRUK 22
 2. Projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 23
 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Orkiszowa w miejscowości Dąbrowa DRUK 24
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bukszpanowa w miejscowości Dąbrowa DRUK 25
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Muminków w miejscowości Dopiewiec DRUK 26
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wadowicka w miejscowości Dąbrówka DRUK 27
 7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Trzcielin terenu wzdłuż drogi powiatowej Dopiewo - Stęszew. DRUK 28
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 29
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 30
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 31
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 32
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 33

Projekty uchwał od Druku 22 do Druku 33 - dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Data wydarzenia: 
2018-12-10 15:00
Komisje