W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, mierniki smogu zostaną zamontowane na budynkach szkół podstawowych z terenu Gminy Dopiewo.

Celem projektu jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom powagi problemu, jakim jest stan czystości powietrza, którym oddychamy. Na szkołach zamontowane zostaną czujniki pomiarowe natomiast uśrednione wyniki raz na 5 minut wyświetlane zostaną na specjalnych ekranach informacyjnych - wewnątrz szkoły. 

W terminie do końca stycznia 2019 roku systemy pomiarowe pojawią się w następujących szkołach:

  • SP nr 1 w Skórzewie
  • SP w Dąbrowie
  • SP w Dąbrówce (ul. Malinowa)
  • SP w Dopiewcu
  • SP w Konarzewie
  • ZSP w Dopiewie

W kolejnym kroku zainstalowane będę kolejne 3 czujniki na budynkach:

  • ZSP w Więckowicach
  • SP nr 2 w Skórzewie
  • Przedszkole w Zakrzewie

Wyniki pomiarów będą dostępne dla mieszkańców w Internecie na stronie https://esa.nask.pl/esa

Projekt realizuje wybrana w przetargu (inwestor - Stowarzyszenie Metropolia Poznań) firma INEA SA, która w ramach realizacji zadania dostarczy systemy pomiarowe dla 160 szkół ulokowanych na terenie metropolii Poznań. System składa się z miernika zanieczyszczenia (zainstalowanego na zewnątrz szkoły), monitora informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz komputera.

Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map. Podstawową prezentowaną informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut i przesyłana do centralnego serwera. Dane transmitowane będą, za pośrednictwem sieci wi-fi oraz Ethernetu, w sieci szkoły oraz internecie. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych w szkołach, tam również zamieszczane zostaną treści edukacyjne. Dodatkowo na zewnętrznej ścianie budynku szkoły zainstalowane będą wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły. Czas trwania projektu wynosi trzy lata.

W ramach projektu odbywają się warsztaty i szkolenia edukacyjne. Pierwszy warsztat odbył się 27 listopada br. w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Wzięli w nim udział nauczyciele z terenu gmin: Dopiewo, Komorniki i Rokietnica. Natomiast 4 grudnia odbyło się pierwsze szkolenie dla Dopiewa, a w kolejnych dniach dla mieszkańców Komornik i Rokietnicy.

Na spotkaniu przedstawiciel Poznańskiego Alarmu Smogowego omówił problem powstawania smogu, przedstawił jakie są jego źródła oraz jak na tle innych krajów wygląda sytuacja w Polsce w zakresie zanieczyszczenia środowiska i czy rzeczywiście jest ona tak zła jak podaje się to w wielu mediach.

Podczas spotkania słuchacze dowiedzieli się, że problem smogu dotyczy nie tylko wielkich miast, ale również małych miasteczek i terenów wiejskich. Omówione zostały negatywne skutki dla zdrowia jakie powoduje zanieczyszczenie powietrza. Rozmawiano o tym jak skutecznie chronić się przed smogiem i jakie wspólnie działania można podejmować aby zapobiegać dalszemu zanieczyszczeniu. Przeprowadzone spotkanie było elementem całego projektu obejmującego dodatkowo zakup i montaż systemów pomiarowych w szkołach.

W grudniu systemy pomiaru powietrza będą montowane w szkołach na terenie metropolitalnych gmin, w pierwszej kolejności Dopiewa, Śremu, Rokietnicy, Kleszczewa, Kórnika, Swarzędza i Komornik, następnie sukcesywnie będą instalowane w innych gminach. Na początku przyszłego roku uruchomiona zostanie mobilna aplikacja, dzięki której na bieżąco będziemy mogli sprawdzać wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metropolitalnym projektem w kraju.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego Stowarzyszenie Metropolia Poznań „(NIE)chcę tak żyć!”

 

B.S.

dymiący komin