Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, że w trosce o jakość świadczonych usług, od dnia 2 stycznia 2019 roku zostały uruchomione trzy dodatkowe numery telefonów służące do wyjaśniania spraw dotyczących wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności stanu indywidualnych kont (saldo), wpłat, nadpłat.

Nowe numery telefonów:

  • tel. 731 400 065
  • tel. 731 400 095
  • tel. 731 500 034