Rada Gminy informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjecie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
  3. Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Dopiewie oraz Komendantem Straży Gminnej w Dopiewie w celu omówienia spraw dotyczących porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie Gminy Dopiewo.

 

Data wydarzenia: 
2019-01-14 15:00
Komisje