Rada Gminy informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
  3. Sieć szkół i obwody szkolne w świetle konieczności podjęcia uchwały obowiązującej od 1 września 2019 roku.
  4. Informacje nt. rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 na terenie Gminy Dopiewo.

 

 

Data wydarzenia: 
2019-01-15 15:00
Komisje