Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów  w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018, poz. 2436). Aktualne druki do pobrania w zakładce Podatki.

Podatnikom podatku od środków transportowych przypominamy, że deklarację na rok 2019 należy złożyć do dnia 15 lutego 2019 r.

Budżet 2016