Sezon zimowy oraz niskie temperatury powietrza stanowią duże zagrożenie dla osób bezdomnych oraz samotnie zamieszkujących. Poznańscy policjanci prowadzą systematyczne kontrole miejsc przebywania takich osób poza ośrodkami wsparcia.

Poznańscy policjanci wraz z przedstawicielami różnych instytucji pomocowych prowadzą wspólne działania oraz kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. Działania mają na celu diagnozę problemu bezdomności oraz niesienie pomocy osobom potrzebującym. Celem akcji jest również uchronienie osób pozbawionych dachu nad głową przed różnymi niebezpieczeństwami oraz oferowanie im wszechstronnej pomocy.

Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzają sytuację osób tam przebywających oraz oferują im wszechstronną pomoc. Ponadto informują, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek oraz otrzymać ciepłą odzież lub doraźnie schronić się przed zimnem. Ponadto wzmożone kontrole będą odbywać się sukcesywnie w kolejnych zimowych miesiącach.

Policjanci apelują, by zwracać uwagę na osoby bezdomne, samotne czy też nietrzeźwe, które mogą stać się ofiarami wychłodzenia, albowiem jeden telefon na numer alarmowy 112 może uratować ludzkie życie.

Numer telefonu Policji w Dopiewie - jednocześnie działający w aplikacji WhatsApp: 519 064 684

Numer telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie: 618 148 020

Więcej informacji o intytucjach pomocowych - tutaj 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu