Rada Gminy informuje, że w dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń komisji.
  2. Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie w Gminie Dopiewo.

 

Data wydarzenia: 
2019-02-11 15:00
Komisje