Rada Gminy informuje, że w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Analiza funkcjonowania obiektów kulturalnych na terenie Gminy Dopiewo.
  3. Kontynuacja dyskusji nt. uchwały dotyczącej sieci szkół i obwodów szkolnych oraz uchwały dotyczącej sieci przedszkoli w świetle konieczności ich podjęcia na okres od 1 września 2019 roku.
  4. Nowe regulacje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

Data wydarzenia: 
2019-02-13 15:00
Komisje