Czas oczekiwania na narodziny dziecka to czas niezwykły, przyszli rodzice przygotowują się na duże zmiany. Warto w tym okresie poznać prawa przysługujące kobiecie jako pacjentce, zarówno w szpitalu, jak i podczas wizyt u lekarza, jako osobie pracującej (zatrudnionej lub prowadzącej działalność gospodarczą) oraz jako matce karmiącej piersią. Partner kobiety rodzącej, jak i nowonarodzone dziecko również posiadają swoje prawa zapisane w odpowiednich dokumentach. Najważniejszym aktem prawnym regulującym czas okołoporodowy jest Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej – nowy dokument obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

Projekt Mamy Prawa! organizowany przez Fundacją Matecznik daje możliwość zapoznania się z prawami przysługującymi rodzinie w tym czasie, poprzez publikację artykułów na stronie internetowej, a przede wszystkim poprzez warsztaty ze specjalistami. I to właśnie na warsztaty serdecznie zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Dopiewo. Wszystkie spotkania są bezpłatne, prowadzone przez radczynię prawną, konsultantkę laktacyjną oraz założycielki fundacji. Odbywają się cyklicznie do października 2019 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fundacjamatecznik.pl w zakładce Nasze Działania, Projekt Mamy Prawa!

O warsztatach:

Jednym z elementów projektu MAMY PRAWA! realizowanego w latach 2018/2019 są warsztaty. Będę one obejmować zagadnienia obowiązującego prawa w całym okresie okołoporodowym, od ciąży, poprzez poród, pobyt w szpitalu, laktację aż do powrotu do pracy. Obejmować będą 8 cykli po 5 spotkań, organizowanych od października 2018 do października 2019.

Zapisy na kwiecień:

Podczas warsztatów będzie szerzona wiedza z zakresu prawa, a z drugiej strony mają one zadanie popularyzować wśród uczestników aktywne sposoby egzekwowania swoich praw, także w sytuacjach, gdy zostaną one naruszone.
Warsztaty mają być przestrzenią do dyskusji, wymiany opinii, wzajemnego wspierania się w byciu aktywnym i świadomym swoich praw obywatelem, rodzicem i pacjentem.

Wszystkie zajęcia będą mieć charakter warsztatowy, a więc z jednej strony przekazywać wiedzę, a z drugiej prowokować uczestników do aktywnego włączenia się w zajęcia. Grupy warsztatowe będą kameralne, średnio 15 osobowe.

Na zajęcia zapraszamy wszystkie chętne osoby: kobiety w ciąży, przyszłych ojców, obecnych rodziców i inne osoby zainteresowane tematyką.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Alicja Nowaczyk
Prezes Zarządu Fundacji