Przedłużenie terminu składania ofert na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych oraz promocji w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy

Wójt Gminy Dopiewo informuje, że termin składania dokumentów aplikacyjnych na ww. stanowisko przedłużono do dnia 15.02.2019 r. Pozostałe warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze nie ulegają zmianie. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Herb Gmina Dopiewo