Zabawa taneczna współorganizowana przez Sołtysa, Radę Sołecką i Klub Sportowy Orkan Konarzewo uświetniła inaugurację roku jubileuszowego konarzewskiego klubu. Orkan Konarzewo jest najstarszą działającą do dziś organizacją sportową w gminie Dopiewo. Początki działalności sięgają wczesnych lat powojennych gdy grupa pasjonatów dała podwaliny, na których w 1949 roku powołano do życia stowarzyszenie sportowe. 70 lat historii Orkanu to lata wzlotów i upadków, to dzieje wielu osób których zaangażowanie pozwoliło na kontynuację tej inicjatywy.  

Rok 2019 jest rokiem jubileuszu 70-lecia Klubu Sportowego Orkan Konarzewo. Pierwszym akcentem obchodów rocznicowych była zabawa taneczna, która odbyła się na sali widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Konarzewie. Zabawę otworzyli Sołtys Konarzewa, Wójt Gminy Dopiewo i Prezes Zarządu K.S. Orkan. Wójt, w krótkich słowach powitania, podkreślił znaczenie Orkanu w rozwoju sportu w gminie Dopiewo, a także wyraził uznanie z powodu podjęcia wspólnej inicjatywy organizacji zabawy przez władze sołeckie i klubowe.

Zabawa była także okazją do nagrodzenia zaangażowanych firm i instytucji. Złoty certyfikat współpracy otrzymał Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie, a pamiątkowy szalik klubowy odebrał Wójt Adrian Napierała. Nie zabrakło okazałego tortu jubileuszowego i tradycyjnego „Sto lat” odśpiewanego przez uczestników zabawy. Do tańca przygrywał zespół „Bugaj Band Plus”, a zebrani bawili się do późnych godzin nocnych. Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, którzy pomogli w realizacji uroczystości.

Paweł Jazy
Prezes KS Orkan Konarzewo