Przedszkole Publiczne „Leśna Polana” rozpocznie swoją działalność we wrześniu 2019 roku. Przedszkole znajdować się będzie w nowoczesnym budynku, spełniającym wszystkie normy pobytu dla dzieci.

Placówka będzie dysponowała 175 miejscami i zostanie włączona w system elektronicznego naboru w gminie Dopiewo już 18 marca br.  

Przedszkole oferuje bogatą gamę zajęć bezpłatnych: rytmika, gimnastyka korekcyjna, sensoplastyka, nauka gry na flażolecie, zajęcia taneczne, kółko teatralne i literackie, zajęcia kulinarne i język angielski.

Oprócz tych zajęć, przedszkole zapewni również opiekę i wsparcie psychologa (w tym także konsultacje dla rodziców) oraz zajęcia dla dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i orzeczeniami potrzebie kształcenia specjalnego.

Podajemy dane kontaktowe do Przedszkola:

Informacje na temat Placówki udzielane są także w Urzędzie Gminy w Dopiewie

Aleksandra Kuźniak
Tel. 781 985 522

Miejsce lokalizacji przedstawia poniższa mapka:

PDF icon Lokalizacja przedszkola

 

Data wydarzenia: 
2019-03-18 (Całodzienne)