Na luty i początek marca zaplanowane są zebrania wiejskie. W tym roku mają one charakter sprawozdawczo - wyborczy. Są wyjątkowe z uwagi na to, że we wszystkich 11 Sołectwach odbywają się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich, którzy będą pełnili swoją funkcję przez następne 5 lat.

Sołtys pełni bardzo istotną funkcję w lokalnej społeczności. Jest podstawowym ogniwem samorządu na wsi, samorządowcem pierwszego kontaktu. Dobrze zna problemy swojej miejscowości. Kreuje politykę rozwoju sołectwa i diagnozuje najważniejsze ich potrzeby. Członkowie Rad Sołeckich pełnią wobec Sołtysów funkcję pomocniczą. Wybory Sołtysa są formą weryfikacji - informacją zwrotną o tym, jak mieszkańcy sołectwa oceniają jego pracę. Bierne prawo wyborcze przysługuje uczestnikom stałym mieszkańcom sołectw, którzy uprawnieni są do udziału w głosowaniu w wyborach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej podczas zebrania wiejskiego. W ten sposób mieszkańcy wyłaniają swoich reprezentantów.

W momencie oddawania tego numeru „Czasu Dopiewa” do druku mamy za sobą zebrania w 5 sołectwach: Gołuskach, Palędziu, Dopiewcu, Trzcielinie i Więckowicach, w których dotychczasowi Sołtysi zostali ponownie wybrani przez uczestników zebrań wiejskich. Zmiany nastąpiły w wyniku wyborów w składach Rad Sołeckich. Wszystkim wybranym serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w działaniach podejmowanych z myślą o „Małych Ojczyznach”, a wszystkim tym, którzy zdecydują się kandydować w pozostałych Sołectwach życzę powodzenia podczas wyborów, będących swoistym świętem demokracji.

W lutym zostały rozdane po raz trzeci Dopiewskie Filary. To Nagroda Wójta Gminy Dopiewo, która przyznawana jest w 3 kategoriach: Super Filar, Ambasador i Animator. W ten sposób doceniamy i zauważamy mieszkańców, którzy przyczyniają się do rozwoju Gminy, wyróżniają się postawą lub osiągnięciami, sławią Gminę Dopiewo poza jej granicami, są wzorem godnym naśladowania. Wręczenie tych nagród ma charakter uroczysty i odbywa się podczas Spotkania Noworocznego. Relację z „Gali Dopiewskich Filarów” zamieszczamy w tym numerze. Filmy prezentujące sylwetki tegorocznych laureatów Wojciecha Jankowiaka, Tomasza Napierały i Jacka Jaroszewskiego można obejrzeć w Internecie - m.in. za pośrednictwem naszej strony: dopiewo.pl

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, bo ono wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i komfort życia. Ogólnopolski problem smogu nie omija Gminy Dopiewo. Kontynuujemy walkę na tym froncie, angażując się finansowo w te przedsięwzięcia. Na początku lutego przeprowadziliśmy kolejny nabór wniosków na wymianę starych pieców, tzw. „kopciuchów” i zastąpienie ich urządzeniami nowymi, ekologicznymi. Przeznaczyliśmy na dotacje na ten cel 250 tys. zł. Efektem jest już ponad 80 wniosków złożonych przez mieszkańców raptem w ciągu dwóch pierwszych dni. Dotacje dotyczą odnawialnych źródeł energii dedykowanych dla gospodarstw domowych. W szkołach uświadamiamy dzieci i młodzież, czym jest smog, dlaczego jest dla nas niebezpieczny i jak działając razem możemy z nim wygrać. We współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia uczestniczymy w projekcie „Weź nie truj”, w ramach którego na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dopiewo zostały zamontowane czujniki powietrza, które umożliwiają pomiar, informując na bieżąco o zawartości substancji szkodliwych (PM 2.5, PM 10).

Systemem objęte są obecnie szkoły w: Dopiewie - budynek przy ul. Łąkowej, Dąbrówce przy ul. Malinowej, Dąbrowie, Dopiewcu, Konarzewie i w Skórzewie przy ul. Poznańskiej. Wyniki wyświetlane są na monitorach zamontowanych we wspomnianych placówkach. Można je odczytać także online przez Internet - na stronie esa.nask.pl . W następnym etapie czujki zostaną zainstalowanie w kolejnych placówkach: w szkole w Więckowicach i w szkole w Skórzewie przy ul. Kozierowskiego oraz w przedszkolu w Zakrzewie. Kontrole prowadzi także Straż Gminna, która sprawdza czym w piecach palą mieszkańcy.

Wszystkie te działania te nie rozwiązują problemu, ale są z pewnością krokiem w kierunku poprawy jakości powietrza. Powinny uświadomić nawet sceptykom, że musimy zadbać o jakość powietrza i zainspirować nas do aktywności. Smog nie bierze się znikąd, za emisję odpowiedzialni są ludzie, często nasz sąsiad, lub nawet my sami. Warto o tym pamiętać, przekonywać niezdecydowanych, rozmawiać, bo Gmina nie osiągnie samodzielnie spodziewanych efektów, które odmienią sytuację. Tu potrzebne jest współdziałanie i zrozumienie problemu. O powietrze muszą zadbać wszyscy, także my sami.

Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo

Wójt Gminy Dopiewo