Komisariat Policji w Dopiewie zaprasza miłośników kierownicy i dwóch kółek na akcję bezpłatnego znakowania rowerów w ramach Programu Prewencyjnego „Poznański Rower - Bezpieczny Rower”.

Na czym polega program prewencyjny?
  • policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,
  • na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
  • po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
  • uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Kto może przystąpić do programu:
  • do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,
  • dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.
Jakie wymagania muszą spełniać rowery?
  • jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
  • co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,
  • co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Rejestracji roweru w programie może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Komisariat Policji w Dopiewie
ul. Łąkowa 1, 62-070 Dopiewo
tel. 61 84 132 30

Znakowanie odbywać się będzie w następujących terminach:​

05.03.2019, godz. 10:00 - 13:00 
27.03.2019, godz. 15:00 - 18:00  
04.04.2019, godz. 15:00 - 18:00
17.04.2019, godz. 10:00 - 13:00
26.04.2019, godz. 10:00 - 13:00

 

Więcej informacji o programie, terminach i miejscach akcji - tutaj

Data wydarzenia: 
2019-03-05 Od 10:00 do 13:00
Poznański Rower – Bezpieczny Rower