Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała w liście do placówek oświatowych Gminy Dopiewo z życzliwością odnosił się do postulatów nauczycieli, apelując, by protestując mieli na uwadze dobro uczniów. Poinformował, że w piśmie wystosowanym w końcu lutego do Premiera, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Finansów wskazał m.in. na niewydolność systemu finansowania zadań oświatowych i niedoszacowanie subwencji oświatowej przekazywanej gminom przez państwo, a także wezwał przedstawicieli rządu o podjęcia działań naprawczych, podobnie jak wielu przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

List Wójta do placówek oświatowych Gminy Dopiewo:

PDF icon pismo_do_placowek_oswiatowych_gminy_dopiewo.pdf