Podsumowujemy „Gminny program dofinansowania wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w 2018 r.” Wsparcie Gminy Dopiewo wyniosło 250 tys. zł, dotyczyło 49 wymian z 12 miejscowości.

W 2018 r. Gmina Dopiewo uruchomiła program dofinansowania źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Warunkiem przystąpienia do programu była chęć wymiany starego pieca opalanego na paliwo stałe na nowe proekologiczne. W pierwszym roku funkcjonowania programu złożone zostało 80 wniosków:

 • Dąbrowa - 5 szt.
 • Dąbrówka- 1 szt.
 • Dopiewiec – 12 szt.
 • Dopiewo -18 szt.
 • Gołuski – 2 szt.
 • Konarzewo- 8 Szt.
 • Palędzie - 7 szt.
 • Skórzewo – 11 szt.
 • Trzcielin – 2 szt.
 • Więckowice – 4 szt.
 • Zakrzewo- 8 szt.
 • Zborowo- 2 szt.

Gmina Dopiewo podpisała ponad 50 umów dotacyjnych z mieszkańcami jednakże w wyniku różnego rodzaju problemów związanych m.in. z brakiem przyłącza gazowego ostatecznie źródła ogrzewania zostały wymienione w 49 budynkach/lokalach. Na wykresie nr 1 przedstawiony został podział zrealizowanych wniosków ze względu na miejscowości.

Jak widać na powyższym wykresie najwięcej nowych źródeł ogrzewania zainstalowanych zostało w miejscowości Dopiewo. Na kolejnych miejscach znalazły się miejscowości Dopiewiec i Konarzewo.

W tabeli  przedstawiony został podział na nowe źródła ogrzewania z uwzględnieniem miejscowości.

Analizując tabelę zauważyć można że najbardziej popularnym proekologicznym źródłem ogrzewania wybranym przez beneficjentów jest piec gazowy następnie piece opalane paliwem stałym spełniające wymogi opisane w regulaminie udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi, a na samym końcu piece elektryczne. Procentowy rozdział nowych źródeł energii przedstawiony został na wykresie nr 2.

 

Opracował: Zbigniew Kobiela

piec węglowy