Relacja z zebrania sprawozdawczego OSP Zakrzewo.

W dniu 10 marca o godzinie 18.00 odbyło się kolejne walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostek OSP z terenu Gminy Dopiewo w 2018 roku. Tym razem gospodarzem była OSP w Zakrzewie. Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała, Przedstawiciel JRG nr 4 w Poznaniu – asp. Krzysztof Biszczanik,  Komendant Gminny OSP – Tadeusz Łuczyk oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Dopiewie – Paweł Jurga. W zebraniu uczestniczył również Sołtys Zakrzewa –  Marian Czekalski a także druhny i druhowie na co dzień biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz członkowie i członkinie  honorowi i wspierający.

Zebrania rozpoczął i przywitał zaproszonych gości Prezes OSP Zakrzewo – dh Edward Dorna który zaproponował na przewodniczącego zebrania dh Wojciecha Dornę – Naczelnika OSP Zakrzewo. Następnie wzorem lat ubiegłych złożono wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczono kwiaty z okazji „Dnia Kobiet”. 

W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdania za 2018 rok. Omówiono wszystkie osiągnięcia i przedsięwzięcia które zostały zrealizowane w 2018 roku. Prezes i Naczelnik podziękowali Wójtowi Gminy Dopiewo Panu Adrianowi Napierale oraz pracownikom Urzędu Gminy w Dopiewie za pomoc związaną z pozyskaniem nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Zakrzewo. Podziękowano także za zaangażowanie i mobilność druhom uczestniczącym
w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za wszelkie wsparcie finansowe i pomoc przy różnego rodzaju inwestycjach ze strony Urzędu Gminy w Dopiewie, Sołtysa Zakrzewa i Rady Sołeckiej oraz innych darczyńców.

Po odczytaniu wszystkich sprawozdań jednogłośnie udzielono Zarządowi OSP Zakrzewo absolutorium na kolejny rok działania. Obecni na zebraniu goście wyrazili zadowolenie
z dobrej współpracy z jednostką OSP Zakrzewo i podziękowali za dotychczasową efektywną pracę.

Ostatnie zebranie sprawozdawcze odbędzie się 16 marca o godz. 18.00 w ”Domu Strażaka” Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie.

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Dopiewie
Paweł Jurga