Przedstawiamy cztery warianty organizacji ruchu na ul. Komornickiej w Dąbrówce, które zostaną poddane pod głosowanie. Mieszkańcy Dąbrówki będą mogli  głosować od 27 - 31.03.2019 r. Głosowanie jest formą konsultacji społecznych w tej sprawie.

Za  pośrednictwem tego linku będzie można oddać swój głos od 27 marca godz. 00:01 do 31 marca do godz. 23:59: GŁOSOWANIE - kliknij tutaj

Wariant I – Obowiązuje całodobowy zakaz postoju. Po jednej stronie ulicy można zatrzymywać się, ale nie dłużej niż na 1 minutę (by wypakować zakupy, wysadzić pasażera itp). Po drugiej stronie ulicy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

Wprowadzenie całkowitego zakazu zatrzymywania się z jednej strony- ustawienie znaków B-36.
Wprowadzenie zakazu postoju z drugiej strony - ustawienie znaków B-35.
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się - oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony znakiem B-36:

  1. dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
  2. dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
  3. nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35. Umieszczona pod znakiem B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Znak B-35 zakaz postoju - oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta. Znak B-35 stosuje się w miejscach, w których występuje konieczność ograniczenia postoju na drodze. Znak należy umieszczać po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowiązywać; dotyczy to także drogi jednokierunkowej.

Zakaz postoju obowiązuje od strony istniejącej zabudowy mieszkalnej. Zakaz całkowitego zatrzymywania obowiązuje po drugiej stronie.

Wariant II – Po jednej stronie ulicy obowiązuje zakaz postoju w godz. 7.00 -19.00. Po drugiej stronie ulicy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania.

Wprowadzenie całkowitego zakazu zatrzymywania się z jednej strony- ustawienie znaków B-36.
Wprowadzenie zakazu postoju z drugiej strony w określonych godzinach- ustawienie znaków B-35.
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się - oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony znakiem B-36:

  1. dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
  2. dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
  3. nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35. Umieszczona pod znakiem B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Znak B-35 zakaz postoju oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta. Znak B-35 stosuje się w miejscach, w których występuje konieczność ograniczenia postoju na drodze. Znak należy umieszczać po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowiązywać; dotyczy to także drogi jednokierunkowej.

Zakaz postoju w godzina wyznaczonych obowiązuje od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Zakaz całkowitego zatrzymywania się obowiązuje po drugiej stronie.

Wariant III - Po jednej stronie ulicy można parkować. Po drugiej stronie ulicy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

Wprowadzenie całkowitego zakazu zatrzymywania się z jednej strony - ustawienie znaków B-36. Niniejszy wariant przedstawia stan istniejący - umożliwienie postoju od strony zabudowy mieszkaniowej.

Znak B-36 zakaz zatrzymywania się - oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony znakiem B-36:

  1. dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
  2. dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
  3. nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35. Umieszczona pod znakiem B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Wariant IV - Ruch jednokierunkowy na odcinku ulicy Komornickiej - od Dworskiej do Koronnej. Istnieje możliwość parkowania.

Wprowadzenie drogi jednokierunkowej na wysokości od ul. Dworskiej do ul. Koronnej.

Znak D-3 - droga, na której ruch odbywa się tylko w jedną stronę. Jazda w przeciwną stronę jest niedozwolona. Na drodze jednokierunkowej obowiązuje zakaz zawracania. Przepisy nakazują, że jeżeli gabaryty pojazdu to umożliwiają, skręcając w lewo należy zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni (Prawo o ruchu drogowym, Art. 22. 2[2]). Analogicznie, w przypadku skręcania w prawo, należy wyruszać z prawej krawędzi jezdni.
Znak B-2 - oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Znak B-2 „zakaz wjazdu” stosuje się w celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku.
Znak B-21 - zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Ruch jednokierunkowy obowiązuje od ul. Dworskiej w Kierunku ul. Koronnej, tym samym kończąc swój bieg.

Pojazdy kołowe mają możliwość objazdu niniejszej drogi jednokierunkowej za pośrednictwem ul. Zamkowej oraz Pałacowej.

Poprzedni artykuł dotyczący konsultacji społecznych w sprawie ul. Komornickiej - zobacz tutaj

Za  pośrednictwem tego linku będzie można oddać swój głos od 27 marca godz. 00:01 do 31 marca do godz. 23:59: GŁOSOWANIE  - KLIKNIJ TUTAJ