Rada Gminy informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018.
Data wydarzenia: 
2019-04-08 15:00
Komisja Oświaty