Rada Gminy informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Sieć szkół i obwody szkolne w świetle konieczności podjęcia uchwały obowiązującej od 1 września 2019 roku.
  3. Możliwość uruchomienia klas dwujęzycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.
  4. Bieżące informacje nt. rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 na terenie Gminy Dopiewo.
Data wydarzenia: 
2019-04-09 15:00
Komisje