Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na VII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo:

  • Otwarcie VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.
  • Stwierdzenie kworum.
  • Odczytanie porządku obrad.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 83
  • Zakończenie obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-04-05 15:00