239 uczniów przystąpiło do 3-dniowych egzaminów gimnazjalnych w szkołach Gminy Dopiewo.  Mimo strajku, egzamin w obu szkołach - dawnych gimnazjach - przebiega zgodnie z planem. Dziś sprawdzana jest wiedza humanistyczna, jutro matematyczno – przyrodnicza, a w piątek z języka obcego. W szkole podstawowej nr 2 w Skórzewie bierze udział 127 uczniów, a w szkole podstawowej w Dopiewie – 112. 

W skład komisji egzaminacyjnych weszli nauczyciele ze szkół objętych egzaminem, nauczyciele pozostałych gminnych placówek oświatowych oraz inni pedagodzy. Do wsparcia placówek oświatowych w czasie egzaminów i strajku samorząd oddelegował pracowników jednostek gminnych - Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów -dyrektorom szkół, nauczycielom i rodzicom wspierającym organizacyjnie placówki, w których przeprowadzany jest egzamin– mówi Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo.

Zorganizowanie egzaminu i zajęć opiekuńczych w trakcie trwania strajku jest wynikiem dobrej współpracy powołanego przez Wójta Gminy Dopiewo zespołu ds. monitorowania sytuacji w oświacie z dyrektorami placówek oświatowych, GOSiR i GBPiCK. Na bieżąco analizuje on rozwój sytuacji i jego konsekwencje dla funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo.  W Urzędzie Gminy Dopiewo odbywają się regularne spotkania zespołu z dyrektorami. Miały one miejsce przed strajkiem, w pierwszych dwóch dniach strajku i będą odbywały się nadal. Wszystko zależy od tego, w jakim kierunku będzie rozwijała się sytuacja i jakie wyłonią się potrzeby.

UG