W Dopiewie ponad 40 uczestników debatowało o bezpieczeństwie podczas debaty: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” na terenie gminy.

Oprócz mieszkańców, sołtysów i radnych z przewodniczącym Leszkeim Nowaczykiem na czele w debacie udział wzieli: Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała, Z-ca Wójta Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu - kom. Leszek Steinitz, Komendant Komisariatu Policji w Dopiewie - Piotr Wiczyński, naczelnik wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - nadkom. Tomasz Garstecki, Zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - asp. szt. Krzysztof Blaszka oraz dzielnicowi i przedstawiciele straży gminnej w Dopiewie.

Debata rozpoczęła się od podsumowania ubiegłoreocznego spotkania (6.03.2018r.), które przedstawił komendant Komisariatu w Dopiewie. Na początku 2018r. mieszkańcy zgłosili 11 postulatów, które policjaci starali się wyeliminować:

 1. Młodzież spędza wolny czas spożywając alkohol i dewastując okolice Szkoły w Skórzewie  - Nie odnotowano takich zgłoszeń.
 2. Sprzedaż alkoholu i papierosów nieletnim  - Nie odnotowano ujawnionych przypadków sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim.
 3. Zwiększyć ilość prelekcji dla najmłodszych  -  W roku 2018 przeprowadzono łącznie 101 prelekcji i pogadanek z młodzieżą na min. takie tematy jak: bezpieczeństwo w trakcie wakacji letnich jak i ferii zimowych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, problematyka związana z narkotykami i dopalaczami, odpowiedzialność karna osób nieletnich.
 4. Problemy wychowawcze z młodzieżą  - W roku 2018 skierowano łącznie 30 wniosków do Sądu Rejonowego w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w związku z ujawnieniem przypadków demoralizacji osób nieletnich.
 5. E-papierosy w Szkole - W 2018r. odnotowano jeden taki przypadek. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego IV Wydział Rodzinny i Nieletnich.
 6. Spożywanie alkoholu przy stawie w Dopiewie - Nie odnotowano takich zgłoszeń.
 7. Nie przestrzeganie zakazu wjazdu od ulicy Polnej w Dopiewie  - Nie odnotowano takich zgłoszeń.
 8. Przekraczanie prędkości w Skórzewie -  W 2018r. odnotowano łącznie 40 zgłoszeń poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Skórzewo, ul. Batorowska – 26 zgłoszeń (18 potwierdzono), Skórzewo, ul. Kozierowskiego – 9 zgłoszeń (9 potwierdzono), Skórzewo, ul. Malinowa – 1 zgłoszenie (niepotwierdzone), Skórzewo, ul. Cytrynowa – 4 zgłoszenia (niepotwierdzone).
 9. „Palenie” opon przy rondzie w Skórzewie przy szkole - Nie odnotowano takich zgłoszeń.
 10. Więcej edukacji starszych osób - Nie odnotowano takich zgłoszeń.
 11. Nielegalne wyścigi kierowców samochodów i motocykli -  Nie odnotowano takich zgłoszeń.

Podczas tegorocznej debaty mieszkańcy zgłosili inne zagrożenia:

 1. Przekraczanie prędkości na drogach gruntowych.
 2. Prowadzenie pojazdów przez osoby starsze, podwodujące zagrożenie na drodze.
 3. Częstsze kontrole na skrzyżowaniu ul. Nowej i Pocztowej.
 4. Wyścigi samochodowe na ulicy Bukowskiej w okolicy Dąbrowy.
 5. Parkowanie na drogach gminnych, powodujące blokady i stwarzające dodatkowe zagrożenie.
 6. Częstsze patrole piesze na osiedlach.
 7. Brak opieki nad nieletnimi, jeżdzącymi po osiedlu na rowerach.
 8. Sprzedaż alkoholu i jego nadmierne spożywanie w okolicy sklepu w Dopiewie.
 9. Włamania.
 10. Motokrosy w lasach w okolicy Dąbrówki.
 11. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Skórzewie.
 12. Akty niszczenia mienia w wiatach rowerowych na zintegrowanym Węźle Przesiadkowym w Dopiewie.
 13. Kontrole na plaży w Zborowie pod względem spożywania alkoholu przez nieletnich oraz używania sprzętu wodnego.

Przedstawiciele Policji, podsumowując debatę, podziękowali za cenne informacje i jednocześnie obiecują, że zajmą się każdą z poruszanych spraw.

Dodatkowo przypomnieli o Krajowej Mapie Zagrozeń i Bezpieczeństwa  to bardzo istotne narzędzie, które pomaga w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.