Rada Gminy informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dopiewo w 2019 roku. DRUK 84
 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic Wilcza, Lisia i Niedźwiedzia w miejscowości Trzcielin. DRUK 85
 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lilakowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 86
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Anyżkowa w miejscowości Gołuski. DRUK 87
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kaczeńcowa w miejscowości Gołuski. DRUK 88
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czerwcowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 89
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Konarzewo. DRUK 90
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulic Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej, gmina Dopiewo. DRUK 91
 9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Pszczelej, gmina Dopiewo. DRUK 92
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, obręb geodezyjny Zakrzewo, w rejonie ul. Olszynowej, gmina Dopiewo. DRUK 93
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Leśnej, Topolowej, Orzechowej i Agrestowej, gmina Dopiewo. DRUK 94
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 95
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 96
 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/390/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. DRUK 97
 15. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Wspólnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 98
 16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Wiosennej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 99

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-04-29 15:00
Komisja Oświaty