Święcenie potraw w Wielką Sobotę 20 kwietnia 2019, poprzedzającą pierwszy i drugi dzień świąt. W wielu miejscowościach święcenie potraw odbywa się nie wewnątrz, a przed kościołem, gdzie na wystawionych stołach na czas obrzędu wierni pozostawiają koszyki. Tradycja święcenia potraw ma wczesnośredniowieczną tradycję, korzeniami sięgającą prawdopodobnie czasów pogańskich. Błogosławieństwo żywności zgodnie z tradycją sięga VII wieku, z  udziałem chleba i jaj datuje się na XII w. Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny może być sprawowany przez kapłana lub diakona, a także przez ustanowionego lektora.

Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce
Wielka Sobota - święcenie potraw w Dąbrówce przy Kaplicy: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

  • 21.00 - Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną


Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Dopiewie
Wielka Sobota - święcenie potraw w Kościele w Dopiewie: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

  • 21.00 - Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną


Parafia pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie
Wielka Sobota - święcenie potraw przy Kościele: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00

  • 21.00 - Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną


Parafia pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Konarzewo - 10.00, 11.00,12.00, 13.00 i 14.00
Lisówki (wieś) - 11.00
Trzcielin - 11.15
Lisówki DPS - 11.30
Dopiewiec (kaplica) - 12.30
Gołuski (świetlica) - 12.45
Chomęcice - 13.00
Wypalanki/Glinki -13.15

  • 21.00 - Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną


Parafia pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Drwęsa, przy Kapliczce -12.30
Więckowice - przy Kaplicy - 12.40
Niepruszewo - 13.00

  • 20.00 - Liturgia Światła


Parafia pw. św. Marcina i św. Wincentego M. w Skórzewie
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Skórzewo - w Kościele 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 i 14.30
Skórzewo - ul. Skórzewska 11.00
Wysogotowo - przy świetlicy 11.15
Dąbrowa - ul. Rolna przy sklepie 11.30
Dąbrowa - na placu przy ul .Piaskowej 11.40

  • 21.00 - Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną

 

Parafia pw. Św. Rity w Lusówku
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Pokrzywnica, przy Krzyżu u zbiegu ul. Dworskiej, Pokrzywnickiej i Łowieckiej – 10.40
Sierosław, przy Kaplicy na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych – 11.00

  • 20.00 - Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną
Data wydarzenia: 
2019-04-20 10:00
Święcenie potraw