Urząd Gminy Dopiewo przystępuje do opracowania dokumentacji nowej organizacji ruchu drogowego na ul. Komornickiej w Dąbrówce, która zostanie złożona do zaopiniowania w Starostwie Powiatowym. Podczas spotkania pracowników referatu inwestycji i wszystkich radnych Gminy Dopiewo z Dąbrówki, jakie odbyło się 16.04.2019 r., przeanalizowano wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych od 27 do 31.03.2019 r. za pośrednictwem formularza internetowego i poprzedzonych możliwością zgłaszania pomysłów i prezentacją organizacji ruchu  podczas wcześniejszego zebrania wiejskiego w Dąbrówce.

Uczestnicy spotkania dostrzegli, że 43,37 % uczestników konsultacji jest zdania, że należy dopuścić parkowanie w organizacji ruchu na ul. Komornickiej w Dąbrówce, choć w różnym wymiarze godzinowym (warianty 2 i 3 – razem). Z drugiej strony zauważyli identyczną liczbę uczestników konsultacji opowiadających się za zakazem parkowania - 43,37 %.  Ich rekomendacja była zgodna i bliska wariantowi 2, będąca ich zdaniem kompromisem między całkowitym zakazem a całkowitą swobodą w parkowaniu. Dozwolone miałoby być w przyszłości parkowaniae na ul. Komornickiej między godziną 19:00 a 7:00. W pozostałych godzinach, zgodnie z przepisami, można będzie jedynie zatrzymywać pojazdy na czas nie dłuższy niż na minutę. Jeśli jednak po wprowadzeniu nowych zasad organizacji ruchu na ul. Komornickiej w Dąbrówce, nie będą te zasady respektowane, może zostać wprowadzony całkowity  zakaz parkowania pojazdów.

Z możliwości wzięcia udziału w konsultacjach  społecznych w sprawie organizacji ruchu drogowego na Komornickiej w Dąbrówce skorzystało 279 osób. Wariant pierwszy (całkowity zakaz parkowania)  wskazało 43,37% uczestników (121), warianty umożliwiające parkowanie wskazało również 43,37% uczestników - wariant drugi (parkowanie od wieczora do rana)  zyskał  21,86%  (61 głosów ), wariant trzeci (parkowanie całodobowe) wybrało 21,51%  głosujących (60 głosów). Wariant czwarty (ruch jednokierunkowy) zebrał najmniejsze poparcie 13,26% (37 głosów).

Mieszkańcy Dąbrówki, biorący udział w konsultacjach, podawali jako miejsca zamieszkania 26 ulic. Najwięcej podało ulicę Komornicką - 33,69%. Dalej pod względem liczby uplasowały się ulice: Zamkowa (10,75%), Królewska (8,96%), Koronna (5,38%) i Rycerska (5,38%). Każda z pozostałych 21 wskazanych ulic zamieszkania podało po mniej niż 5% uczestników konsultacji.

AM, PR

 

Warianty poddane głosowaniu:

  • Wariant I – Obowiązuje całodobowy zakaz postoju. Po jednej stronie ulicy można zatrzymywać się, ale nie dłużej niż na 1 minutę (by wypakować zakupy, wysadzić pasażera itp). Po drugiej stronie ulicy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.
  • Wariant II – Po jednej stronie ulicy obowiązuje zakaz postoju w godz. 7.00 -19.00. Po drugiej stronie ulicy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania.
  • Wariant III - Po jednej stronie ulicy można parkować. Po drugiej stronie ulicy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.
  • Wariant IV - Ruch jednokierunkowy na odcinku ulicy Komornickiej - od Dworskiej do Koronnej. Istnieje możliwość parkowania.

Informacja o konsultacjach - dostępna jest tutaj