Rada Gminy informuję, że w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Dąbrowie, w rejonie ul. Dojazd i ul. Cytrynowej.
  3. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Trzcielinie, dla działki o nr ewid. 293/19.
  4. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Skórzewie, dla działki o nr ewid. 364/1.
  5. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Skórzewie, dla działek o nr ewid. 124/31 i 124/15.
  6. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Dąbrówce, dla działki o nr ewid. 778/2.

 

Data wydarzenia: 
2019-05-06 15:00
Komisje