Rada Gminy informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 15. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Dopiewo.
  3. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Dopiewo.

 

Data wydarzenia: 
2019-05-14 15:00
Komisje