Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń: Ultimate na fali - zobacz tutaj

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 poz. 450), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pt. ULTIMATE NA FALI złożoną przez Fundację Brave Beavers.

UG

Herb Gmina Dopiewo