Jak pozyskać fundusze europejskie? Gmina Dopiewo włączyła się w obchody „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. W ramach tej ogólnopolskiej akcji: 10 maja 2019 r. przygotowaliśmy:

Dla przedsiębiorczych:
Konsultacje z ekspertem dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z UE – Urząd Gminy Dopiewo, godz. 14:00-19:00.  Zapraszamy mieszkańców Gminy Dopiewo, którzy mają pomysł na własny biznes i chcieliby go skonsultować pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania. Zapisy na spotkanie pod nr tel. 61  890 63 73:. Liczba miejsc ograniczona wyłącznie czasem, więc zainteresowanych prosimy o rezerwację terminu.

Dla wszystkich:
Spotkania z DOP i EWO przy wiatach rowerowych zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Dopiewie i Palędziu / Dąbrówce. Przyjdź i dowiedz się więcej. Na miejscu wystawa z realizacji inwestycji i konkursy z nagrodami. To część kampanii „Kolej na kolej” realizowanej z projektu pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 3: Energia; Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska; Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

  • Spotkanie z DOP i EWO w Dopiewie (zintegrowany węzeł przesiadkowy - przy wiacie dla rowerów) – godz. 7:00-9:00
  • Spotkanie z DOP i EWO w Palędziu (zintegrowany węzeł przesiadkowy - przy wiacie dla rowerów)– godz. 12:00 - 13:00

Link do strony dniotwarte.eu - kliknij tutaj.

Link do naszego wydarzenia - kliknij tutaj.

UG

„Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 ; Oś Priorytetowa 3: Energia; Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska; Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Data wydarzenia: 
2019-05-10 09:00