Startuje czwarta edycja Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku wcześniej rozpoczynamy przygodę z DBO. Zasady są identyczne jak wprowadzone w poprzedniej edycji. Pula DBO wynosi 300 tys. zł i jest podzielona między 3 grupy sołectw w ramach których odbywać się będzie rywalizacja między projektami. Obowiązuje współczynnik korygujący, wyrównujący siły głosów sołectw o różnej liczbie mieszkańców w ramach każdej z grup. Zgłaszanie projektów będzie możliwe już od 10 maja i potrwa do 30 czerwca. Pomysły, dotyczące własnego sołectwa, mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy. Głosować za to będą mogli wszyscy mieszkańcy Gminy Dopiewo, bez ograniczeń wiekowych i na dowolny projekt, także spoza sołectwa swojego zamieszkania, z tym że jednej osobie przysługiwać będzie jeden głos. Głosowanie elektroniczne i „papierowe” będzie możliwe od 30 września do 13 października. Wyniki DBO zostaną ogłoszone 21 października 2019 r.

Podział sołectw na grupy i puli czwartej edycji DBO na kwoty dla każdej z grup sołectw:

  • Grupa I – sołectwa: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców 3000 lub więcej) - wartość projektu od 50 tys. do 145 tys. zł
  • Grupa II – sołectwa: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców mniejszej niż 3000 i większej niż 1250) - wartość projektu od 25 tys. zł do 95 tys. zł
  • Grupa III – sołectwa: Gołuski, Trzcielin, Więckowice (sołectwa, w których liczba mieszkańców największej miejscowości sołectwa nie przekracza 1000 lub wszystkie miejscowości wchodzące w skład sołectwa mają mniej niż 1250 mieszkańców); wartość projektu od 15 tys. zł do  60 tys. zł.

Strona DBO – dostępna jest: tutaj

Uchwały, zarządzenia, formularze i logotypy do pobrania - dostępne są - tutaj

 

AM, graf. M. Juskowiak

Data wydarzenia: 
Od 2019-05-10 (Całodzienne) do 2019-10-21 (Całodzienne)