Rada Gminy informuję, że w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Omówienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
  3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta.

 

 

Data wydarzenia: 
2019-05-15 14:00
Komisja Oświaty