Przypominamy, że 15 maja 2019 roku upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Należności prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe lub:

  • na rachunek gminy Nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu - Oddział w Dopiewie),
  • w Urzędzie Gminy kartą płatniczą,
  • u inkasentów.
Data wydarzenia: 
2019-05-15 (Całodzienne)
Budżet 2016