W sobotę uroczyście przekazano nowe wozy bojowe i quada dla Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Dopiewie i w Zakrzewie, wzbogaciły się o nowe samochody ratowniczo gaśnicze - wartość zakupionego dla nich sprzętu wyniosi ponad 1,26 mln zł, z czego blisko połowa kosztów została pozyskana z dofinansowania, pozostałą część zapłaciła Gmina Dopiewo. Z kolei jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu wzbogaciła się o quada ratunkowego z torbą R1 - o wartości ponad 44.000 zł, którego otrzymali w ramach zwycięskiego projektu w ubiegłorocznej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Sport i Bezpieczeństwo”.

W lipcu 2018 r. Jednostki OSP Dopiewo i OSP Zakrzewo, przy wsparciu merytorycznym pracowników z Gminy Dopiewo, wystąpiły o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup samochodów wraz z osprzętem. Samochody zostały wyposażone zgodnie ze standardami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dla tego typu pojazdów.

Wozem zakupionym dla OSP Zakrzewo jest Ford TRANSIT 2.0 TDCI, o wartości 358 tys. zł,  z czego dotacja ze środków WFOŚiGW w Poznaniu wyniosła 175 tys. zł, natomiast 183 tys. zł to środki własne Gminy Dopiewo. Ford TRANSIT to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy typu kontener, z silnikiem o mocy 170 KM i podwójnym napędem szosowym 4x2, a także 200-litrowym zbiornikiem wody.

Średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym STOLARCZYK/MAN od niedawna dysponuje z kolei jednostka OSP Dopiewo. Jego wartość to 906 264 zł, z czego 220 tys. zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, 200 tys. zł to dotacja ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a 486 264 zł to dofinansowanie ze środków własnych Gminy. MAN waży 16 ton a jego wysokość wynosi 3,3 m. Posiada silnik o mocy 290 KM, napęd na cztery koła, 6-osobową kabinę i manualną skrzynię biegów. 

Oprócz przekazania kluczyków do nowej floty, zasłużeni strażacy otrzymali honorowe odznaczenia za wysługę lat w ochotniczej i wymagającej służbie. 

W uroczystości udział wzięli: Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo, Bartłomiej Wróblewski - Poseł na sejm, Tomasz Łubiński - Wicestarosta powiatu poznańskiego, bryg. dr.inż. Jacek Michalak - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, radni i sołtysi Gminy Dopiewo, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy.