Gmina Dopiewo podsumowała „na wesoło” inwestycje, które zrealizowała w sąsiedztwie stacji kolejowych w Dopiewie i Palędziu. Za 11,5 mln wybudowała węzły przesiadkowe, pozyskując na ten cel 7,5 mln zł dofinansowania z Uni Europejskiej w ramach EFRR - WRPO na lata 2014 - 2020. Atmosfera była iście festynowa - były konkursy z nagrodami w towarzystwie gminnych maskotek wilgi DOP i żurawicy EWO, muzyka jazzowa w wykonaniu Dixie Company, a między węzłami jeździła kolejka, wywołując uśmiechy na twarzach podróżujących i tych, których mijała po drodze.

Chętnych, żeby wsiąść do tego pociągu, nie brakowało aż do wieczora. Każdy pasażer otrzymywał od konduktorek pamiątkowy bilet i upominek. Czekając na przejażdżkę mieszkańcy, zarówno w Dopiewie, jak i w Palędziu, mogli  zobaczyć wystawię o tym, jak zmieniły się okolice dworców w obu miejscowościach, zyskując na estetyce i funkcjonalności. Wielu, spędzając w okolicy stacji więcej czasu, po raz pierwszy dostrzegało dużą częstotliwość kursów elfów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i licznie do nich wsiadających i wysiadających sąsiadów.

Na obu węzłach przesiadkowych zostało stworzonych łącznie 225 miejsc parkingowych, w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Węzły oświetlone zostały lampami i są monitorowane przez systemy kamer. Znajdują się tu: wiaty rowerowe, info-kioski, tablice elektroniczne i ławki. W Dopiewie została przebudowana ul. Trzcielińska, a wzdłuż ul. Laserowej powstał ciąg pieszo - rowerowy. W Palędziu, od skrzyżowania z ul. Poznańską do skrzyżowania z ul. Kolejową, powstał 400-metrowy odcinek drogi, z chodnikiem i ścieżką rowerową; stanęły ekrany akustyczne z furtką, umożliwiającą przejście mieszkańcom sąsiedniego osiedla.

Podczas symbolicznej inauguracji ekologiczne walory transportu szynowego przybliżył uczestnikom dr Zdzisław Bernacki z Polskiej Akademii Nauk. Realizację przedsięwzięcia, będącą przykładem dobrej współpracy samorządów podsumował: Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Wojciech Jankowiak, Starosta Poznański - Jan Grabkowski oraz Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia - Piotr Wiśniewski. Obecni byli też przedstawiciele firm wykonawczych: Brukpol, Infrakom i Camino.

Akcja „Kolej na kolej” miała na celu uświadomienie, że kolej jest alternatywą dla transportu kołowego. To nowoczesny, przyjazny dla środowiska i szybki sposób przemieszczania się - do Poznania i z Poznania do domu, który na całym świecie wypiera tam, gdzie to możliwe samochody.

 

Adam Mendrala

fot. Beata Spychała, Izabela Kostyk, Michał Juskowiak

galeria na naszym profilu na fb - kilknij tutaj

film - tutaj:

 

Projekt pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo” został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 3: Energia; Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska; Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.